Δευτέρα 19 Μαΐου 2014

Πρόγραμμα Copernicus


“Copernicus” για την κοινωνία και το περιβάλλον

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Copernicus χρησιμοποιεί ακριβή και έγκαιρα δεδομένα από τους δορυφόρους παρατήρησης της Γης και άλλες πηγές για την παροχή βασικών υπηρεσιών πληροφοριών για:
  • να βελτιώσει τον τρόπο διαχείρισης του περιβάλλοντος,
  • να αμβλύνει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής,
  • να επιτρέψει τη δημιουργία νέων εφαρμογών και υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, και τέλος
  • να συμβάλλει στη διασφάλιση της ποιότητας της καθημερινής ζωής.


Πέρα από τη βελτίωση της καθημερινής ζωής, το φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα αναμένεται επίσης να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και επιχειρηματικές ευκαιρίες σε όλη την Ευρώπη.
Τα οικονομικά αυτά οφέλη που αναδύονται μέσω του Copernicus, καθώς και οι ευκαιρίες για αειφόρο οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, ήρθε στο προσκήνιο σε πρόσφατο διήμερο συνέδριο στην Αθήνα.

Εκτός από την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών για την εκτέλεση των ζωτικής σημασίας υπηρεσιών του Copernicus, τα δεδομένα από τους δορυφόρους Sentinel, ο οποίος αναπτύχθηκε ειδικά για το πρόγραμμα, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή έρευνα και ανάπτυξη.


Για παράδειγμα, οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα δεδομένα, στο πλαίσιο της πολιτικής ανοιχτών δεδομένων, και να κάνουν χρήση τους για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών με σκοπό το κέρδος. Εκτιμάται ότι κάθε 1€ που επενδύεται στο Copernicus θα ανταποδώσει έως και 10€.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου