Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014

Οι Γυναίκες της Ηλείας σε Δράση


Επιτυχής ολοκλήρωση του Έργου «Παραδοσιακά Εργόχειρα» από τη «Διώνη»

Μία από τις πιο ζωτικές ανάγκες της περιοχής μας είναι η διερεύνηση και εξασφάλιση των δυνατοτήτων πρόσβασης των γυναικών της Ηλείας στην αγορά εργασίας.
Το πρώτο βήμα για την επίλυση αυτού του προβλήματος κρίνουμε ότι βρίσκεται στην υλοποίηση πρωτοβουλιών που πηγάζουν απευθείας από τις ίδιες τις γυναίκες και αξιοποιούν πατροπαράδοτες τεχνικές και γνώσεις δεκαετιών.

4η Γιορτή Αγροτουρισμού Αρχαίας Ολυμπίας, Αύγουστος 2014

Κι ενώ ο βαθμός εξοικείωσης του τοπικού γυναικείου πληθυσμού με τις νέες μορφές συλλογικής επιχειρηματικότητας παραμένει στις μέρες μας χαμηλός, η Ομάδα Νέων Γυναικών Αχλαδινής υπό το συντονισμό της Βάσως Χαριτοπούλου και του γραφείου «Διώνη», ήδη αποτελεί πρότυπο και κατάφερε, στους λίγους μήνες ζωής της, να αρχίσει να οδηγεί σταδιακά στην ανάληψη παρόμοιων δράσεων και από άλλες ομάδες γυναικών της περιοχής μας.

"Τα Δώρα του Λυκαίου", Φεστιβάλ Ανδρίτσαινας 2014

Καθώς στους βασικούς στόχους του Προγράμματος της ΕΕ «Νέα Γενιά σε Δράση», στα πλαίσια του οποίου υλοποιήθηκε το συγκεκριμένο έργο στην Ορεινή Ηλεία, ανήκει και η προβολή και διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου, ώστε να βρεθούν συνεχιστές και δημιουργοί παρόμοιων δράσεων νέων γυναικών, τα «Παραδοσιακά Εργόχειρα των Γυναικών Αχλαδινής»  έχει κιόλας προχωρήσει στην απαραίτητη δικτύωση και σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με άλλες ομάδες και φορείς του νομού μας.  

"Χορευτικό Σεργιάνι Δίβρης", Αύγουστος 2014

Οι συνεχιστές του έργου έχουν ήδη αναλάβει, αμέσως μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του παρόντος Προγράμματος στις 25 Αυγούστου 2014, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις εξίσου καινοτόμες για την ανάδειξη, διάσωση και συνέχιση της παραδοσιακής τέχνης στα εργόχειρα της Ηλείας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου