Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019

«Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον ΙΙ»Και για τις αιτήσεις τους 
στο «Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον ΙΙ»,
 οι πολίτες της Ηλείας εμπιστεύονται την  ΚΤΗΜΑΤΟΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΚΕ

Η ΚΤΗΜΑΤΟΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΚΕ, με επιτυχημένη παρουσία σε όλο το νομό Ηλείας μέσα από τα υποκαταστήματα και συνεργαζόμενα γραφεία της, αποτελεί την πλέον δυναμική απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο νομός μας.
Όπως και για τις αιτήσεις τους στο Κτηματολόγιο, τώρα και για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον ΙΙ» οι πολίτες εμπιστεύονται το ικανό και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της ΚΤΗΜΑΤΟΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΚΕ.
Η εταιρεία αναλαμβάνει την έγκυρη πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων, καθώς και την πλήρη προετοιμασία και υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα, το οποίο συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο την μείωση των ενεργειακών αναγκών.


Το Πρόγραμμα αφορά σε κτήρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.
Ειδικότερα, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει επτά (7) κατηγορίες κινήτρων στις οποίες οι Ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημα επιβολής εισφοράς της τελευταίας, από την υποβολή της αίτησης, εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον ΙΙ» αναμένεται να ανοίξει στα μέσα Σεπτεμβρίου, η ΚΤΗΜΑΤΟΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΚΕ ωστόσο επισημαίνει στους ενδιαφερόμενους πως πρέπει να απευθυνθούν έγκαιρα στο πλησιέστερο υποκατάστημα ή συνεργαζόμενο γραφείο της εταιρείας.

Υποκατάστημα ΚΤΗΜΑΤΟΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΚΕ στο Λάλα:
Έχοντας συμπληρώσει ήδη 5 μήνες συνεχούς λειτουργίας, το γραφείο της   ΚΤΗΜΑΤΟΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΚΕ στο Λάλα,
παράλληλα με τις εκατοντάδες αιτήσεις στο Κτηματολόγιο που έχει ως τώρα επιτυχώς υποβάλει και ενώ συνεχίζει σταθερά την κατάθεση φακέλων,  
αναλαμβάνει πλέον να καθοδηγήσει υπεύθυνα τους πολίτες  της Ορεινής Ηλείας και για τις αιτήσεις τους στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον ΙΙ».Το γραφείο στο Λάλα λειτουργεί καθημερινά και Σάββατο, πρωί-απόγευμα.
Υπεύθυνη του γραφείου είναι η οικονομολόγος Βάσω Χαριτοπούλου, τηλ. επικοινωνίας: 6984-170412.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου