Τρίτη 23 Ιουνίου 2015

Επιχειρηματική ορολογία στη Ρωσική γλώσσα


Νέο δωρεάν πρόγραμμα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο Πελόπιο Αρχ. Ολυμπίας

Η ορολογία που χρησιμοποιείται στις εμπορικές συναλλαγές με τη Ρωσία (ή με τις χώρες στις οποίες η Ρωσική γλώσσα θεωρείται επίσημη) και η οποία αφορά σε προϊόντα, αγορές ή πωλήσεις, προώθηση προϊόντων, εμπορικές εκθέσεις, διαφήμιση, σχέσεις με τράπεζες, επιταγές, τιμολόγια, συναλλαγματικές, φορτωτικές, επιτόκια - συνάλλαγμα και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη συνεννόηση με πελάτες ή συνεργάτες, συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα στο οποίο εκπαιδεύτρια θα είναι η Αλίνα Ανισίμοβα-Κακαλή και συντονίστρια η Βάσω Χαριτοπούλου, ιδρύτρια του Κέντρου Τοπικής Ανάπτυξης «Διώνη», στα πλαίσια του «Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα»  από τους φορείς της σύμπραξης (ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΑΔΕΔΥ). 


Το Πρόγραμμα, διάρκειας 70 ωρών (35 ώρες δια ζώσης και 35 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευση), θα παρέχεται δωρεάν και θα εξετάζει θέματα όπως: γνωριμία με τη Ρωσική γλώσσα, αλφάβητο, ταξίδι στη Ρωσία, εμπορική επικοινωνία, εμπορική αλληλογραφία, καθημερινότητα, εργασία και επάγγελμα, τράπεζες, εξωτερικό εμπόριο, πωλήσεις και προώθηση προϊόντων, εμπορικές συναλλαγές, επιχειρηματικότητα στη Ρωσία.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι εκπαιδευθέντες θα είναι σε θέση:
• Να μπορούν να διεξάγουν συνομιλίες με ξένους συνεργάτες είτε προσωπικά είτε δια τηλεφώνου.
• Να μπορούν να χειρισθούν έγγραφα στη Ρωσική γλώσσα για συναλλαγές.
• Να μάθουν τη σημαντικότερη ορολογία των τραπεζικών συναλλαγών στα Ρωσικά.
• Να μπορούν να κατανοούν κείμενα σχετικά με το επάγγελμα και την εργασία, όσον αφορά σε αγορές, πωλήσεις, τράπεζες, ξένο συνάλλαγμα, δάνεια.
• Να μπορούν να συντάσσουν επιστολές για θέματα εργασίας, όπως παραγγελίες, ζήτηση πληροφοριών, παράπονα, προσφορά ή άρνηση πίστωσης κ.λπ.


Το 1ο τμήμα θα υλοποιηθεί στο Πελόπιο Αρχαίας Ολυμπίας (Μπαντούνειο Πολιτιστικό Κέντρο).

Πληροφορίες & αιτήσεις:

ldcdioni@otenet.gr, vasso-charitopoulou@hotmail.com και στα τηλέφωνα 26240-41503, 6984-170412.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου