Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015

Γόνιμο έδαφος για την Κοινωνική Οικονομία και στην Ορεινή Ηλεία


Η  Ορεινή Ηλεία μπροστά στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής

Ο 3ος κατά σειρά εκπαιδευτικός κύκλος στην Ηλεία στα πλαίσια του προγράμματος δια βίου μάθησης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ «Κοινωνική Οικονομία & Καινοτόμες Μορφές Επιχειρηματικότητας» ολοκληρώθηκε επιτυχώς την Τετάρτη 17 Ιουνίου, στο δ.δ. Νεμούτας δ.ε. Φολόης του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, με συμμετοχή 21 συνολικά εκπαιδευομένων, η πλειοψηφία των οποίων ήταν δραστήριες γυναίκες της περιοχής.
Εκπαιδευτική σύμβουλος του προγράμματος ήταν η Βάσω Χαριτοπούλου, ενώ το συντονισμό του τμήματος είχε η Αλεξάνδρα Σπαή. Πολύτιμη ήταν και η στήριξη του Προέδρου του δ.δ. Νεμούτας Δημήτρη Κανελλόπουλου.


Η οικονομία της Ορεινής Ηλείας, παραδοσιακά στηρίζεται κυρίως στον πρωτογενή τομέα. Με δεδομένες ωστόσο τις σημαντικές μεταβολές των τελευταίων ετών στην περιοχή αυτή, λόγω της αυξανόμενης διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης, της όλο και πιο έντονης αλληλεξάρτησης μεταξύ των αγροτικών και των λοιπών τομέων της τοπικής οικονομίας και γενικότερα των κοινωνικοοικονομικών και δημογραφικών συνθηκών όπως διαμορφώθηκαν κατά τα τελευταία έτη και που επηρεάζουν καθοριστικά τη λειτουργία του αγροτικού τομέα, την αγορά εργασίας και τη συνολική συγκρότηση της τοπικής κοινωνίας, ο πρωτογενής τομέας στην Ορεινή Ηλεία αντιμετωπίζει ορατά πλέον τις νέες προκλήσεις και ανάγκες της σύγχρονης εποχής.
Αν και στην περιοχή αυτή ο πρωτογενής τομέας ως και τις μέρες μας καταφέρνει να αντιστέκεται στην γενικότερη τάση για συρρίκνωση που παρατηρείται σε άλλες περιοχές της χώρας μας, παράλληλα αρχίζει δειλά-δειλά η ανάπτυξη του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα στην Ορεινή Ηλεία, τομείς οι οποίοι έως τώρα ήταν υποτυπωδώς ανεπτυγμένοι στην περιοχή αυτή.


Στο πλαίσιο αυτό, η Κοινωνική Οικονομία βρήκε γόνιμο έδαφος και στην Ορεινή Ηλεία και πολύ σύντομα θα αξιοποιηθούν έμπρακτα οι αρχές της, μέσα από επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και συλλογικές δράσεις που θα αναλάβουν κάτοικοι της περιοχής.

Παράλληλα, συνεχίζεται η εκπαιδευτική συμβουλευτική (mentoring) στους εκπαιδευθέντες από το πρόγραμμα  διά βίου εκπαίδευσης «Κοινωνική Οικονομία και Καινοτόμες Μορφές Επιχειρηματικότητας» που υλοποιήθηκε στο Πελόπιο και στο Στρέφι Αρχαίας Ολυμπίας στα πλαίσια του ίδιου έργου από τους φορείς της σύμπραξης (ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΑΔΕΔΥ) για την ανάπτυξη οριζοντίων και κοινωνικών δεξιοτήτων, η οποία παρέχεται από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, στο πλαίσιο των πράξεων με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ - ΑΠ 7 και 8».
Η εκπαιδευτική συμβουλευτική από τη μέντορα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Βάσω Χαριτοπούλου προς την πρώτη ομάδα των ωφελουμένων, ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 12 Ιουνίου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ο κύκλος της εκπαιδευτικής συμβουλευτικής για τη δεύτερη ομάδα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου