Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015

Νέα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης - ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ


Νέα Προγράμματα με έμφαση στην ανάπτυξη οριζοντίων & κοινωνικών δεξιοτήτων

Στα πλαίσια των «Προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης για την Ανάπτυξη Οριζοντίων & Κοινωνικών Δεξιοτήτων» του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, το Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης «Διώνη» ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για τα τμήματα που θα δημιουργηθούν στο νομό μας, στα εξής εκπαιδευτικά αντικείμενα:
-Κοινωνική Οικονομία και Καινοτόμες Μορφές Επιχειρηματικότητας
-Διοικητικές & Οργανωτικές Ικανότητες
-Θέματα Οικονομίας & Εργασιακός Βίος


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αυτοαπασχολούμενους, εργοδότες, εργαζομένους και συμβοηθούντα μέλη επιχειρήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες: 26240-41503 & ldcdioni@otenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου