Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014

Ερευνητικό έργο ΜΕDΝΕΤΑ


Για την αναγέννηση των ιστορικών πόλεων της Μεσογείου

Το ερευνητικό έργο ΜΕDΝΕΤΑ εστιάζει στην ενίσχυση της δημιουργικότητας των παραδοσιακών δραστηριοτήτων και στοχεύει στην επίτευξη του διασυνοριακού διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων επαγγελμάτων τέχνης (ΑCDs/Arts, Crafts and Design) και τους σχετιζόμενους με αυτές φορείς.
Πρόκειται για επαγγέλματα και δραστηριότητες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα αναγέννησης των ιστορικών πόλεων της Μεσογείου.


Το MEDNETA υλοποιείται στα πλαίσια του ευρωμεσογειακού προγράμματος ENPI CBC. Οι εταίροι που συναπαρτίζουν την ομάδα του έργου είναι: το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) ως υπεύθυνος και συντονιστής φορέας του έργου, το Κοινωνικό και Οικονομικό ερευνητικό κέντρο της Νότιας Ιταλίας με έδρα το Παλέρμο (CRESM), το Ινστιτούτο των εικαστικών κλάδων με έδρα την Φλωρεντία (ISIA), το Ινστιτούτο της Βαλένθια για τη Συντήρηση κι Αποκατάσταση της Κληρονομιάς (IVC+r), η Εταιρεία Προστασίας της Μεδίνα με έδρα την Τύνιδα (ASM), το Ινστιτούτο Αστικού Σχεδιασμού- GAIA-heritage με έδρα τη Βηρυτό (GAIA-h) και η Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου Birzeit της Παλαιστίνης (BZU).
Η επιλογή δεν ήταν τυχαία. Από τη μία πλευρά, οι πόλεις της νότιας Μεσογείου, όπου εξακολουθούν να επιβιώνουν τα παραδοσιακά δημιουργικά επαγγέλματα, μπορούν - αξιοποιώντας τα παραδοσιακά προϊόντα και τις τεχνικές τους, να εμπνεύσουν τις ευρωπαϊκές πόλεις της Μεσογείου, οι οποίες με το χρόνο έχουν απολέσει μέρος της παραγωγικής τους βάσης και επομένως της αυθεντικότητάς τους. Από την άλλη πλευρά, οι ευρωπαϊκές πόλεις, οι οποίες έχουν αξιοποιήσει την κληρονομιά τους ως βάση οικονομικής εξέλιξης, μπορούν να συνεισφέρουν με τη μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας στις πόλεις της νότιας Μεσογείου χρησιμοποιώντας παράλληλα πρακτικές διασφάλισης παραγωγής μοναδικών προϊόντων τοπικής προέλευσης.


Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου καθώς και τα αποτελέσματά του, αναμένεται να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα των σύγχρονων μικρομεσαίων επιχειρήσεων επαγγελμάτων τέχνης οδηγώντας τους κλάδους αυτούς σε ηγετικές θέσεις στις ιστορικές πόλεις όπου έχουν αναπτυχθεί στο πέρασμα του χρόνου. Μεγάλης σημασίας είναι η δημιουργία ενός διασυνοριακού διαλόγου μεταξύ των επαγγελματιών, σχετικών φορέων, τοπικών αυτοδιοικήσεων. Μέσω του έργου, επιδιώκεται να υποστηριχθούν οι σχετικές επαγγελματικές ομάδες καθώς και το δίκτυο των παραγωγικών δραστηριοτήτων που διαμορφώνουν το αστικό και κοινωνικό περιβάλλον αυτών των πόλεων.
Έξι μήνες μετά την επιτυχή έναρξη του προγράμματος, προβλέπεται η πραγματοποίηση έξι Διαδραστικών Σεμιναρίων στις επιλεγμένες πόλεις της Μεσογείου, που συμμετέχουν στο ερευνητικό έργο MEDNETA (Αθήνα, Φλωρεντία, Βαλένθια, Βηρυτός, Τύνιδα και Χεβρώνα).


Το πρώτο πιλοτικό Διαδραστικό Σεμινάριο πραγματοποιείται σήμερα στην Αθήνα.
Τα θέματα του Σεμιναρίου αφορούν στη σχέση των δημιουργικών δραστηριοτήτων του κοσμήματος και του ενδύματος με το ιστορικό περιβάλλον της Αθήνας, τον τουρισμό, τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες, τις τεχνικές προώθησης (marketing- branding), την εκπαίδευση, τις νέες τεχνολογίες.
Σκοπός είναι να συζητηθούν ο ρόλος της εκπαίδευσης και των νέων δημιουργών, αλλά κυρίως οι ευνοϊκοί και ανασταλτικοί παράγοντες για τη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων επαγγελμάτων τέχνης, ιδιαίτερα του ενδύματος και κοσμήματος/αργυροχρυσοχοΐας, που επιβιώνουν στις κεντρικές περιοχές της Αθήνας, με σκοπό την ενδυνάμωση και επαναφορά εκεί της δημιουργικότητας.


Η επιτυχής υλοποίησή του έργου MEDNETA, προσδοκάται ότι θα διαμορφώσει νέους όρους για την καταρχήν αναβίωση των παραδοσιακών κλάδων στις ιστορικές πόλεις της Μεσογείου που επιπλέον σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό πλήττονται από την διεθνή οικονομική κρίση.
Το MEDNETA θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτικά μια πρόταση για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάκαμψη των ιστορικών πόλεων.

Θέση του MEDNETA είναι ότι η υποστήριξη της παραγωγικής ενδυνάμωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων επαγγελμάτων τέχνης συμβάλλει στην αναζωογόνηση των ιστορικών κέντρων, στην ενίσχυση και ανάδειξη της ιστορικής τους ταυτότητας, της παραγωγικότητας, της κοινωνικής συνοχής, της καθημερινής τους διαβίωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου