Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016

Η "Διώνη" στο Workshop της ΕΕΔΕ στο Επιμελητήριο Ηλείας


«Χρηµατοοικονοµικοί Θεσµοί - Προϊόντα - Προγράµµατα για την αντιµετώπιση της πιστωτικής ασφυξίας και της έλλειψης ρευστότητας» 

Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) σε συνεργασία με το  Επιμελητήριο Ηλείας διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία το Workshop  «Χρηµατοοικονοµικοί Θεσµοί - Προϊόντα - Προγράµµατα για την αντιµετώπιση της πιστωτικής ασφυξίας και της έλλειψης ρευστότητας» την Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016, στο Επιμελητήριο Ηλείας, στον Πύργο. 


Ομιλητές του Workshop ήταν o Δρ. Αλέξανδρος Παπαρσένος, Οικονομολόγος  και η Δρ. Δέσποινα Σχοινά, Δικηγόρος, οι οποίοι διαθέτουν πολυετή εμπειρία στην τραπεζική και επιχειρηματική αγορά.  
Παρουσιάστηκαν στους συμμετέχοντες τα προσφερόμενα στην ελληνική αγορά χρηματοοικονομικά προϊόντα και οι χρηματοοικονομικοί θεσμοί καθώς και οι τρόποι χρήσης αυτών για την αντιμετώπιση της πιστωτικής ασφυξίας και της έλλειψης  ρευστότητας στις επιχειρήσεις.
Εκτός από τα παραδοσιακά μέσα, παρουσιάστηκαν καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία και ψηφιακές πλατφόρμες χρηματοδότησης.


Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο νομικό πλαίσιο που αφορά στα κόκκινα δάνεια και τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούνται από τις επιχειρήσεις για μια υπεύθυνη δανειοληψία.

Ο κ. Νικολούτσος προέτρεψε τα μέλη του Επιμελητηρίου να έρχονται σε άμεση επικοινωνία με το Επιμελητήριο για χρηματοδοτικές συμβουλές, πριν την επαφή τους με τις Τράπεζες. Επίσης, αναφέρθηκε στην στενή συνεργασία του Επιμελητηρίου Ηλείας με την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων και την πρόθεση για συνέχισή της με σκοπό την προώθηση της επιχειρηματικότητας. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου