Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015

«Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία»


Ένα ακόμα δωρεάν πρόγραμμα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην Ηλεία

Το νέο δωρεάν πρόγραμμα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στα πλαίσια του «Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα»  από τους φορείς της σύμπραξης (ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΑΔΕΔΥ) είναι διάρκειας 70 ωρών (35 ώρες δια ζώσης και 35 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευση) και πραγματεύεται βασικά και εξειδικευμένα θέματα που άπτονται της διατήρησης και της βελτίωσης της Υγείας στο εργασιακό περιβάλλον.

Οι εκπαιδευόμενοι στην «Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία» θα καταστούν ικανοί να διερευνούν τους πιθανούς και τους υπαρκτούς κινδύνους στο χώρο εργασίας τους αλλά και σε άλλους χώρους εργασίας.
Επιπρόσθετα, θα μάθουν να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές ενός προγράμματος διαχείρισης των κινδύνων στον χώρο εργασίας (ταυτοποίηση, ανάλυση των υπαρκτών και των δυνητικών κινδύνων, διαμόρφωση της στρατηγικής πρόληψης των κινδύνων, εφαρμογή της στρατηγικής αυτής, αξιολόγηση και συστηματική εποπτεία της εφαρμοσμένης στρατηγικής).


Αναλυτικά, θα παρουσιαστούν τα εξής θέματα κατά τη διάρκεια του προγράμματος:
-Ορολογία και βασικές έννοιες περί της υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας
-Κοινοτική και Ελληνική νομοθεσία περί της επαγγελματικής υγείας
-Φυσικοί παράγοντες κινδύνου στο εργασιακό περιβάλλον
-Βιολογικοί παράγοντες κινδύνου στο εργασιακό περιβάλλον
-Αιματογενώς μεταδιδόμενα νοσήματα στο εργασιακό περιβάλλον
-Μέτρα για την αντιμετώπιση των βιολογικών κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον
-Ψυχοκοινωνικοί Παράγοντες Κινδύνου στο εργασιακό περιβάλλον
-Μέτρα Ατομικής Προστασίας στον εργασιακό χώρο
-Η σήμανση του χώρου εργασίας
-Επαγγελματικά νοσήματα
  
Στο πρόγραμμα εκπαιδεύτρια θα είναι η Αγγελική Δ. Μάλλιου και συντονίστρια η Βάσω Χαριτοπούλου, ιδρύτρια του Κέντρου Τοπικής Ανάπτυξης «Διώνη».
Το 1ο τμήμα θα υλοποιηθεί στο Πελόπιο Αρχαίας Ολυμπίας (Μπαντούνειο Πολιτιστικό Κέντρο).

Πληροφορίες & αιτήσεις:
ldcdioni@otenet.gr, vasso-charitopoulou@hotmail.com και στα τηλέφωνα 26240-41503 (9.30πμ-1.30μμ), 6984-170412.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου